Мета курсу – ознайомлення студентів з базовими принципами теоріями, поняттями психосоматики; розкриття змісту, причин, механізмів, проявів та
наслідків психосоматичних захворювань; формувати у майбутніх психологів навичок діагностичної, профілактичної та психологічної допомоги
психосоматичним хворим.
Завдання курсу:
- розкрити зміст базових теоретичних засад психосоматики;
 - ознайомити студентів з аспектами прояву різних психосоматичних захворювань, чинниками та механізмами їх виникнення;
-  ознайомити з психологічними методами діагностики та психотерапії психосоматичних хворих.
Вивчення лекційного курсу спрямовано на засвоєнні таких знань:
· основні поняття психосоматики;
· концептуальні засади психосоматики;
· чинники психосоматичних захворювань;
· загальні характеристики прояву та динаміки різних психосоматичних захворювань;
· основи діагностики, профілактики та психологічної допомоги психосоматичним хворим.
Опанування курсу під час семінарських занять та самостійної роботи студенти повинно сприяти формуванню низки практичних навичок:
· здатність до виявлення психосоматичних захворювань та їх чинників;
· здатність до диференціації психосоматичних хвороб;
· здатність до психодіагностики психосоматичних хворих;
· здатність до психологічної допомоги психосоматичним хворим.