Дисципліна з вибіркового блоку.
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень

Викладач: Віталій Миколайович Осіпов, к.н.фвс, доцент