Метою викладання дисципліни є формування у здобувачів освіти системних знань щодо змісту, прояву, психологічних чинників та особливостей роботи з дітьми «групи ризику».

 Основними завданнями вивчення дисципліни є:  розкриття психологічного змісту проблемних груп дітей, що знаходяться в зоні ризику: обдаровані, хворі, ті, що слабо навчаються, важковиховувані та діти з неблагополучних сімей;

визначити психологічні чинники виникнення цих груп;

 висвітлення особливостей  діяльності вчителя з цими дітьми, з метою профілактики та корекції небажаних проявів в їх поведінці.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі освіти повинні:

знати: зміст понять: «група ризику» обдарована дитина, важковиховувана дитина, педагогічно занедбана дитина;

особливості взаємодії психолога з педагогами щодо надання допомоги дітям  з «групи ризику»;

психологічні особливості і прийоми самовиховання як фактору попередження та подолання небажаних проявів в поведінці дітей з «групи ризику»;

особливості взаємодії вчителя з батьками щодо профілактики і корекції небажаних форм поведінки дитини та підтримання бажаних.

вміти: визначати фактори, що сприяють повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей; проводити психологічну діагностику дітей «групи ризику» створювати умов для формування в них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

здійснювати індивідуальний підхід до кожної дитини (на основі психолого-педагогічного вивчення);

надавати психолого-педагогічну допомогу дітям з «групи ризику».