Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія стресу» є формування теоретичних знань про психологічну сутність стресу, причини виникнення та механізми розвитку, а також практичної підготовки для забезпечення психологічної допомоги у напрямах: діагностики, психопрофілактики та корекції.

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Психології стресу» є:

1)    засвоєння студентами різних підходів до поняття стресу та причин його виникнення;

2)    формування знань про різні форми стресу та динаміку їх прояву;

3)    ознайомлення із механізмами впливу стресу на поведінкові та емоційні прояви особистості;

4)    оволодіння прийомами комплексної діагностики особистості, психологічної корекції стресу, прийомами саморегуляції та індивідуальної профілактики стресу.