Метою вивчення навчальної дисципліни «Методика навчання дисциплін в галузі цифрових технологій» є змістовна підготовка студентів до ефективного викладання навчальних дисциплін в галузі цифрових технологій у закладах загальної та професійної (професійно-технічної) освіти.