Метою викладання навчальної дисципліни «Бестселери ХХ – ХХІ століть» є сформувати в студентів систему знань про феномен бестселера та його розвиток у ХХ-ХХІ століттях у контексті популярної літератури й масової культури.

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Бестселери ХХ – ХХІ століть» є такі:

1.      Розкрити провідні наукові концепції бестселера й популярної літератури на сучасному етапі.

2.      Висвітлити історію розвитку бестселера у контексті масової культури ХХ-ХХІ століть.

3.      Прищепити навички самостійної дослідницької роботи з теоретико-літературними, історико-літературними та літературно-критичними джерелами: статтями, монографіями, підручниками, енциклопедіями тощо.

4.      Удосконалити навички аналізу художніх творів літератури і кіно з урахуванням їх жанрової природи.