Метою викладання навчальної дисципліни "Криптографія" є ознайомлення студентів з основними методами й засобами захисту комп'ютерної інформації, методам і алгоритмам криптографічного захисту (симетричним і асиметричним алгоритмам шифрування, функціям хешування, електронного цифрового підпису, аутентифікації й керування криптографічними ключами).

Основним завданням вивчення дисципліни "Криптографія" є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

- оволодіння теоретичними, практичними й методичними питаннями роботи криптографічних систем;

- одержання теоретичних знань і практичних навичок при рішенні типових завдань по забезпеченню інформаційної безпеки;

- уміння використовувати отримані знання для правильного вибору рішень при розробці криптографічних засобів захисту інформації;

- ознайомлення студентів із теорією криптографічного захисту інформації та основами комп’ютерної стеганографії;

- вивчення програмної реалізації алгоритмів шифрування (використання хеш-функцій, генераторів випадкових чисел, ключової інформації та ін.);

- вивчення криптографічних інтерфейсів та системних питань реалізації засобів криптографічного захисту інформації