Робоча програма навчальної дисципліни «Літератури Сходу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.025 російська мова і література, освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література (російська)). Англійська мова».