Навчальна дисципліна Основи едукологіїінтегрований курс, спрямований на формування в здобувачів вищої освіти едукологічної компетентності.

Завдання навчальної дисципліни “Основи едукології”: сформувати уявлення про едукологію як комплекс інтегрованого наукового знання про освіту; розкрити сутність освітнього законодавства, конституційного права на освіту, державної політики у сфері освіти; охарактеризувати заклад освіти як суб’єкта господарювання, механізм виробництва та споживання освітніх послуг; обґрунтувати поліпарадигмальність і цінності освіти, забезпечити усвідомлення суб’єкт-суб’єктних відносин і міжпоколінної взаємодії в освіті; ознайомити з особливостями освіти як соціального інституту та соціального процесу, із взаємною трансформацією суспільства й освіти; забезпечити усвідомлення ознак полікультурності освіти й освітнього середовища, полікультурної компетентності як інтегрованої властивості особистості.