Курс  «Основи науково-дослідної та ґрантово-проєктної діяльності» спрямований на формування наукового світогляду майбутніх фахівців, цілісного бачення проблем, що виникають у психолого-педагогічній теорії та практиці й потребують розв’язання; знань, вмінь й навичок організації і проведення наукового пошуку та використання сучасних методів, інструментів і підходів у плануванні й реалізації різних типів проєктів, у тому числі – наукових досліджень, а також шляхів пошуку і збору додаткових ресурсів (ґрантів) для їх реалізації.