Метою викладання навчальної дисципліни «Українська література» є формування у студентів цілісного уявлення про особливості українського літературного процесу та своєрідність авторських індивідуальностей.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська література» є:

Ø  донести знання про визначні здобутки українського літературного процесу, шляхи формування та розвитку жанрово-стильової структури;

Ø  розкрити модель фольклорно-літературних взаємин, стосунки літератури та суспільно-політичного розвитку;

Ø  навчити студентів аналізувати літературні тексти, засвоївши їх специфіку;

Ø  домогтися глибокого усвідомлення основних тенденцій розвитку літератури;

Ø  з’ясувати особливості творчої індивідуальності визначних письменників, їх внесок у національну та всесвітню літературу;

Ø  розкрити тенденції розвитку літератури в даний період, його зумовленість суспільно-політичними подіями та культурно-історичними явищами;

Ø  ознайомити студентів з художньою своєрідністю творчості письменників, їх найважливішими творами;

Ø  удосконалювати вміння користуватися навчальною літературою в процесі самостійної роботи;

Ø  формувати вміння визначати власний погляд на ті чи інші історико-літературні проблеми, аргументувати власні судження, відстоювати їх у дискусії;

Ø  домогтися знання студентами думок, концепцій істориків літератури про певний художній твір чи творчість певного письменника