Методичні вказівки

до виконання кваліфікаційних робіт

для здобувачів першого та другого рівнів вищої освіти

спеціальності  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

денної та заочної форм навчання