Методичні вказівки до практики спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність для другого рівня вищої освіти