Метою викладання навчальної дисципліни «Планування бізнесу» є  набуття студентами теоретичних знань з планування бізнесу і практичних навичок складання бізнес планів.

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Планування бізнесу» є формування навичок комплексного підходу до організації власного бізнесу; необхідність і доцільність використання бізнес-планів для сучасного здійснення власного бізнесу; ознайомлення студентів з механізмом розробки бізнес-планів; формування у студентів творчого підходу до розробки окремих складових бізнес-плану.