Метою навчальної дисципліни «Педагогіка» є формування педагогічної компетентності здобувачів вищої освіти.

Завдання навчальної дисципліни «Педагогіка»:

Ø сформувати уявлення про педагогіку як науку;

Ø розкрити державну політику щодо формування всебічно розвиненої особистості;

Ø ознайомити із сутністю, змістом, принципами, методами, формами організації процесів навчання й виховання;

Ø охарактеризувати структуру і діалектику формування учнівського колективу;

Ø забезпечити усвідомлення системи освіти в Україні, основ освітнього менеджменту.