Метою викладання навчальної дисципліни «Соціально-педагогічна діяльність в ПШ» – допомогти студентам у вивченні теоретичних основ соціально-педагогічної діяльності в  ПШ  з урахуванням сучасної соціально-економічної ситуації, досвіду вітчизняної і світової соціально-педагогічної практики та вимог Болонського процесу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціально-педагогічна діяльність в ПШ» є допомогти студентам оволодіти знаннями теоретичних основ соціально-педагогічної діяльності, уміннями, які необхідні для ефективної організації практичної діяльності; закласти основи педагогічного мислення студентів; навчити приймати оптимальні та аргументовані рішення в різних ситуаціях; опанувати навичками спілкування, комунікабельності, толерантності.