Метою навчальної дисципліни «Економічна теорія і історія економіки» є формування компетентностей майбутніх фахівців про економічну систему суспільства, закони її функціонування і розвитку для розуміння чинників зародження, утвердження і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем, їх спроможності задовольняти потреби людей, а також формування у майбутніх фахівців логіки економічного мислення і економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів.