Метою навчальної дисципліни  “Гендерні аспекти соціальної роботи” є надання  здобувачам вищої освіти необхідних знань з гендерної проблематики, розвиток професійної компетентності у сфері надання соціальних послуг різним категоріям клієнтів з урахуванням гендерного підходу.

Основними завданнями дисципліни “Гендерні аспекти соціальної роботи” є ознайомлення здобувачів вищої освіти із сучасним станом гендерної проблематики у суспільстві; формування у майбутніх фахівців егалітарних установок у сфері суспільних відносин, свідомості, вільної від статево-рольових стереотипів; розвиток уміння використовувати гендерний підхід під час аналізу, прогнозування та вирішення проблемної ситуації клієнта, уникаючи гендерної дискримінації.