Метою викладання навчальної дисципліни «Методика виховної роботи» є розкриття  теоретичних засад та змісту методики виховної роботи у сучасній загальноосвітній школі, розкриття сутність методик вирішення окремих виховних завдань, що має вирішувати класний керівник.

Основними завданнями вивчення дисципліни « методика виховної роботи» є:

а) формування знань теоретичних основ виховання;

б) формування у майбутніх вчителів фізичного виховання знань про загальні підходи до здійснення виховної роботи з учнями загальноосвітніх шкіл;

в) ознайомлення студентів з методичними прийомами ефективного застосування методів виховання з урахуванням умов конкретної педагогічної ситуації, а також з урахуванням вікових і індивідуальних особливостей учнів;

г) формування у здобувачів вищої освіти вміння виконувати педагогічну діагностику, планувати виховну роботу з класом, обирати найбільш доцільні методи виховання з урахуванням конкретної педагогічної ситуації, готувати і проводити виховні заходи з вихованцями.