Предметом дисципліни "Ринок фінансових послуг" є економічні відносини, що виникають між суб'єктами ринку фінансових послуг у процесі створення та надання фінансовими посередниками фінансових послуг, а також у процесі отримання таких послуг юридичними та фізичними особами.

Метою дисципліни е вивчення студентами теоретичних та організаційних засад функціонування фінансових посередників на ринку фінансових послуг, структури ринку фінансових послуг, методів його регулювання, організаційних основ і порядку надання окремих видів послуг, формування у студентів теоретичних знань, практичних навичок і вмінь у сфері діяльності фінансових посередників на ринку фінансових послуг.

Досягнення цієї мети дає змогу здійснювати підготовку висококваліфікованих спеціалістів, забезпечує їх мобільність і конкурентні переваги на ринку праці, сприяє формуванню у студентів комплексного розуміння системи взаємозв'язків на ринку фінансових послуг і державної політики щодо його розвитку в контексті фінансової глобалізації та європейської інтеграції фінансових ривків.