Метою викладання навчальної дисципліни «Банківська система» є формування базових знань з питань функціонування банківської системи України її впливу на грошово-кредитну політику держави, засвоєння закономірностей дії елементів банківської системи пов’язаною із формуванням та розподілом фінансових ресурсів на мікро та макрорівнях. 

Основними завданнями дисципліни «Банківська система» є з’ясування сутності банківської діяльності, банку та банківської системи, ролі банківської системи в економічному розвитку країни, місця центрального банку в банківській системі, основних засад функціонування банків на ринку банківських послуг, вивчення ролі управління ризиками у банківській діяльності, провідних сфер міжнародного банківського бізнесу, напрямів забезпечення стабільності банківської системи та державного регулювання банківської системи.