Предметом навчальної дисципліни є принципи вимірювання якості в кількісному вираженні.