Метою опанування навчальної дисципліни «Аналіз банківської діяльності» є вивчення теоретико-методологічних засад та практичних питань аналізу діяльності комерційних банків.

Основними завданнями дисципліни «Аналіз банківської діяльності» є комплексне засвоєння фінансово-господарської діяльності комерційних банків; використання системного підходу до різних видів аналізу та виявлення резервів розвитку суб’єкта господарювання з метою ефективного використання банківського капіталу і наявних ресурсів; оволодіння методичним інструментарієм системного аналізу основних фінансових показників діяльності банків з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду тощо.