Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» є надання студентам теоретичних знань про розробку та впровадження суб’єктами підприємництва методів комплексного управління капіталом, фінансового планування за традиційними технологіями та технологією бюджетування.

Основними завданнями опанування дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» є формування розуміння теоретичних фінансових концепцій та практичних методів і інструментів обробки фінансової інформації, з метою їх використання для прийняття рішень у галузі забезпечення фінансових потреб суб’єктів підприємництва, та визначення оптимальних пропорцій в структурі активів і пасивів підприємства.