Метою викладання навчальної дисципліни «Елементарна математика» є систематизація, розширення та поглиблення знань з елементарної математики; формування загальних та фахових компетентностей майбутніх учителів математики.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Елементарна математика» є систематизація теоретичних відомостей та способів розв’язування задач елементарної математики; формування вмінь розв’язувати типові і нестандартні задачі; навчання співвідношенню набутих теоретичних знань з елементарної математики з іншими навчальними дисциплінами та практичними потребами майбутньої фахової діяльності; розвиток творчих здібностей та математичної культури майбутніх учителів математики.