Метою кваліфікаційного іспиту є перевірка відповідності набутих здобувачами першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) загальних і спеціальних (фахових) компетентностей програмним результатам навчання