Метою навчальної дисципліни «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» є формування системи знань та практичних навичок з міжнародної економіки, умов, форм, методів та основного інструментарію міжнародної економічної діяльності, механізму участі окремої країни на світовому ринку товарів та послуг. Обґрунтування, систематизація та узагальнення законів та закономірностей, умов, принципів, процесів розвитку світового господарства та їх вплив на розвиток економіки національного господарства, регіональних об’єднань країн світу

Основними завданнями дисципліни «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» є вивчення сутності і тенденцій інтернаціоналізації економіки, форм, методів, суб’єктів і рівнів міжнародної економічної діяльності, принципів і середовища її розвитку, практики здійснення та механізмів регулювання; набуття вмінь аналізувати й оцінювати світогосподарські явища та процеси у контексті національних інтересів України.