Мета вивчення дисципліни –  засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для виконання наукових досліджень та плідної творчої роботи бакалаврами та магістрами, успішного застосування ними сучасних методів наукових досліджень у своїй майбутній професійній діяльності.   

Завдання: формування у майбутніх фахівців умінь і навичок виконання аналітичних досліджень і проведення аналізу на практиці із застосовуванням методів та моделей економічного аналізу та із використанням і врахуванням результатів аналізу прийняття обґрунтованих управлінських рішень.