Мета навчальної дисципліни «Вища математика» полягає у формуванні базових знань з аналітичної геометрії, лінійної, векторної алгебри та математичного аналізу; розвитку умінь застосовувати ці знання на практиці та використовувати їх при побудові траєкторії професійного самовдосконалення.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Вища математика» є систематизація й узагальнення знань здобувачів першого рівня вищої освіти з аналітичної геометрії, лінійної, векторної алгебри та математичного аналізу; доповнення знань новими фактами, що є необхідними для подальшого вивчення спеціальних дисциплін; розвиток умінь самостійної роботи з навчальними джерелами та набуття досвіду самоосвіти.