Формування теоретичних знань про основних концепціях та методах управління товарними запасами та розвиток практичних навичок ефективного управління товарними запасами організаціями оптової і роздрібної торгівлі. 

Вивчення дисципліни «Управління товарними запасами» ґрунтується на сумі знань, отриманих студентами в ході освоєння економіки організації», маркетингу, логістики, теоретичних основ товарознавства, менеджменту. Дисципліна «Управління товарними запасами» в ряду економічних і фінансових дисциплін, які використовують управлінські та логістичні принципи роботи організації, є одним з основоположних теоретичних і методичних підвалин для формування у студентів структурних знань у сфері управління господарськими системами в торговельній галузі.