Освіта в Україні, як зазначено у законі „Про освіту” має забезпечити всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності. Для досягнення цієї мети необхідно забезпечити подальший розвиток системи освіти, поліпшити якість навчання та виховання учнівської молоді. Ці завдання у змозі вирішувати той вчитель, який глибоко оволодів педагогічною теорією.

З огляду на це особливе значення має розробка теоретичних питань педагогіки з урахуванням сучасної соціально-економічної ситуації, досвіду вітчизняної та світової педагогічної практики. Пошук оптимальних шляхів  навчання та виховання підростаючого покоління стають першочерговими завданнями  педагогічних дисциплін.

Вивчення курсу „Педагогіка і історія педагогіки” дасть змогу майбутнім інженерам-педагогам оволодіти основною педагогічною термінологією, ознайомитися з принципами та різними групами методів, форм навчання і  виховання в сучасній школі. Історичний огляд становлення педагогічних ідей розкриває їх спрямування на різних етапах розвитку суспільства.