Метою викладання навчальної дисципліни «Методика і технології навчання математики» є методична підготовка майбутніх учителів математики до практичної діяльності в сучасній школі.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика і технології навчання математики» є формування в студентів:

теоретичних знань щодо методики навчання математики на сучасному етапі розвитку шкільної математичної освіти;

формування навичок застосування теоретичних знань на практиці;   

здатностей до рефлексії, самовдосконалення, до прийняття рішень щодо подальшого професійного розвитку.