Метою викладання навчальної дисципліни є сприяти становленню батьківської компетентності шляхом усвідомлення і осмислення механізмів діалогічного спілкування та формування вмінь і навичок конструктивної взаємодії з дітьми у сім'ї.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: розглянути роль батьківства в житті людини;

обґрунтувати важливість відповідального ставлення до народження дитини;

проаналізувати шляхи сімейного виховання та їх вплив на процес формування особистості дитини;

визначити основні засади усвідомленого батьківства.