Метою курсу є формування персонального іміджу майбутнього вчителя початкової школи з метою підвищення ефективності взаємодії з зовнішнім середовищем та досягнення цілей реалізації персональної стратегії, побудови кар’єри.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: актуалізація власної педагогічної ресурсності задля ефективної професійної діяльності майбутнього вчителя початкової школи; оволодіння знаннями щодо формування персонального іміджу майбутнього вчителя початкової школи; формування умінь оперувати власними педагогічними ресурсами та оновлювати їх на стратегічну перспективу; визначення формули досягнення успіху та уміння презентувати себе на ринку праці.

Даний курс розкриває основні засади створення власного іміджу, акцентує увагу на фундаментальних здібностях особистості майбутнього вчителя початкової школи, процесах гармонізації особистості, механізмах інтерпретації досвіду та актуалізації педагогічних ресурсів. Отримані знання та практичні навички щодо створення персонального іміджу, сприятимуть формуванню у студентів здібностей щодо покращення професійних навичок, розбудови нових контактів, умінь самоаналізу, системної рефлексії, оволодінню інструментарієм креативного підходу до формування власного іміджу та вміння себе позиціонувати у складних реаліях сьогодення, що сприятиме особистісній готовності до майбутньої професійної діяльності.