Практична підготовка майбутніх фахівців, як складова їх професійного навчання, що містить зміст, форми, методи, спрямована на формування умінь і навичок їх майбутньої професійної діяльності. Вона є обов’язковим елементом професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів України, що зумовлена чинним законодавством та закладена в освітніх програмах і відображається у відповідних навчальних планах.

Наскрізну програму практики розроблено відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», «Положення про проведення практики студентів Бердянського державного педагогічного університету», «Методичних рекомендацій по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України»; освітньої програми підготовки бакалавра спеціальності 014 Середня освіта (Математика).