Кафедра прикладної психології та логопедії готує фахівців за спеціальностями:

Освітній ступінь: бакалавр
Спеціальність:016 Спеціальна освіта
Освітньо-професійна програма: Логопедія. Спеціальна психологія
Освітня кваліфікація: бакалавр спеціальної освіти
Професійна кваліфікація: Вчитель-дефектолог (логопед). Асистент вчителя закладу загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням. Практичний (спеціальний) психолог
Освітній ступінь: магістр
Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Освітньо-професійна програма: Спеціальна освіта
Освітня кваліфікація: магістр освіти
Професійна кваліфікаціяВчитель-логопед. Спеціальний психолог