Кафедра є випускною для спеціальностей:

  1. 014.09 Середня освіта (Фізика)
    Кваліфікація: вчитель фізики та астрономії (бакалавр)
  2. 014.09 Середня освіта (Фізика)
    Кваліфікація: вчитель фізики та математики (магістр)
    Кафедра готує фахівців за спеціальністю:
  3. 105 Прикладна фізика та наноматеріали (магістр)