Кафедра є випускаючою і здійснює підготовку бакалаврів та магістрів в галузі права у відповідності до європейських стандартів вищої освіти та вимог Болонської декларації, а також забезпечує загальну юридичну підготовку студентів інших спеціальностей БДПУ.

Кафедра є випускаючою для таких спеціальностей:

Перший рівень вищої освіти (бакалавр)

Право. Після закінчення бакалаврату випускники отримують диплом за кваліфікацією «бакалавр права, юрист».

Термін навчання: 4 роки

Другий рівень вищої освіти (магістратура)

Право. Спеціалізація: господарсько-правова.

Після закінчення магістратури випускники отримують диплом за кваліфікацією «магістр права, юрист».

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Комплексна тема кафедри: «Наукове забезпечення розвитку законодавства України за умов функціонування ринкової економіки»