Сучасна кафедра історії та філософії була сформована в 2016 р. внаслідок об’єднання кафедри історії України та кафедри філософії та всесвітньої історії.

Сьогодні на кафедрі історії та філософії працює 2 професора, доктора історичних наук, 5 доцентів, кандидатів історичних наук, 2 доцента, кандидата філософських наук, 1 старший викладач.

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за освітними, освітньо-науковими та науковими ступенями: бакалавр, магістр, доктор філософії. Кафедра є випускаючою для спеціальностей: 014 Середня освіта (Історія) і 032 Історія та археологія.

Викладачі кафедри мають успішний досвід в реалізації міжнародних грантових програм, зокрема гранті Еразмус+ Project «QUAERE»: Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guidelines, TEMPUS IV. Project «Training of teachers and educational managers to work with heterogeneous groups and organisations», грант країн Вишеградської групи «Think Visegrad Fellowship 2015», грант «Культурна мапа Бердянська» та ін.

Викладачі кафедри є членами науково-дослідних організацій: НДІ історичної урбаністики, Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького та ГО «Урбаністичні ініціативи»