Кафедра педагогіки – одна з основних ланок структури факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв – знаходиться в постійних наукових і методичних пошуках, розвитку та самовдосконаленні.

Концептуальними засадами є національні ідеї, професійне самовдосконалення, фахова індивідуальність; формування в майбутніх педагогів професійної компетентності; неперервність їхньої теоретичної та практичної підготовки; співпраця викладача та студента в процесі науково-дослідної діяльності; педагогічний супровід здобувача вищої освіти в інноваційній навчально-професійній царині; досягнення кожним успіху в особистісному розвитку й навчанні, вдалому працевлаштуванні.

Стратегічними напрямками діяльності кафедри є оптимізація взаємодії здобувачів вищої освіти, викладачів, усіх учасників освітнього процесу; реалізація інноваційних форм і принципів; розвиток виховного середовища на основі потенціалу національної культури; забезпечення креативності, педагогічної імпровізації та мобільності майбутніх фахівців.