Кафедра готує фахівців за спеціальностями:

Освітній ступінь «Бакалавр»

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Освітньо-професійні програми:

1)    «Соціальна робота та соціальна педагогіка».

Освітня кваліфікація: бакалавр соціальної роботи.

2)     «Соціальна робота та практична психологія».

Освітня кваліфікація: бакалавр соціальної роботи.

 

Освітній ступінь «Магістр»

Спеціальність: 231 Соціальна робота.

Освітньо-професійна програма:

1)    «Соціальна педагогіка» (денна форма навчання).

2)    «Соціальна медіація» (заочна форма навчання)

Академічна кваліфікація: магістр соціальної роботи.