На сьогоднішній день на кафедрі, яка є випусковою для спеціальності 014 Середня освіта (Математика), працює 9 викладачів: 7 кандидатів педагогічних наук, 1 кандидат технічних наук, 1 кандидат фізико-математичних наук, серед яких 5 доцентів.