Кафедра готує фахівців за спеціальністю:

1. Спеціальність     014 Середня освіта ( Біологія та здоров’я людини)

Освітня програма Біологія та здоров’я людини. Фізична реабілітація

Кваліфікація       Вчитель біології та основ здоров’я.

2.  Спеціальність:   014 Середня освіта (Здоров’я людини)

Освітня програма:    Здоров’я людини.  Фізична реабілітація                                    

 Кваліфікація: вчитель основ здоров’я. Вчитель-реабілітолог

  3. Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Галузь: 22 Охорона здоров’я

Освітня програма Фізична терапія, ерготерапія в травматології і ортопедії

Форма навчання: денна                

Кваліфікація: бакалавр фізичної терапії, ерготерапії