Кафедра готує фахівців за спеціальністю:

1. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Освітній ступінь                бакалавр

Галузь знань                       01 Освіта

Спеціальність                     014 Середня освіта

Предметна спеціалізація 014.05 Біологія та здоров’я людини

Додаткова спеціалізація Фізична реабілітація

Фізична культура

Форма навчання:              денна, заочна

Кваліфікація       Вчитель біології та основ здоров’я,

Вчитель-реабілітолог / вчитель фізичної культури.

Рівень програми FQ-ЕНЕА – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, HPK – 6 рівень

2. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Освітній ступінь                бакалавр

Галузь знань:                     01 Освіта / Педагогічна освіта

Спеціальність:   014 Середня освіта (Здоров’я людини)

Предметна спеціалізація:               014.14 Здоров’я людини

Освітня програма:                            Здоров’я людини

Додаткова спеціалізація:                Фізична реабілітація

                                               Фізична культура

Форма навчання:              денна, заочна

Академічна кваліфікація:               бакалавр освіти

Професійна кваліфікація:              вчитель основ здоров’я

                                               вчитель-реабілітолог

                                               вчитель фізичної культури

3. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Галузь: 22 Охорона здоров’я

Спеціальність: 227 «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ»

Освітній ступінь: бакалавр

Форма навчання: денна

Спеціалізація: фізична терапія, ерготерапія в травматології і ортопедії

                Освітня кваліфікація: бакалавр фізичної терапії, ерготерапії