КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


ГОТУЄ ФАХІВЦІВ ЗА ТАКИМИ ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ:


Освітній ступінь: бакалавр

Спеціальність:012 Дошкільна освіта.

Освітньо-професійна програма: Дошкільна освіта та практична психологія.

Освітня кваліфікація: бакалавр дошкільної освіти.

Професійна кваліфікація: Вихователь дітей раннього і дошкільного віку. Практичний психолог закладів освіти.

 

Освітній ступінь: бакалавр

Спеціальність:012 Дошкільна освіта.

Освітньо-професійна програма: Дошкільна освіта та логопедія.

Освітня кваліфікація: бакалавр дошкільної освіти.

Професійна кваліфікація: Вихователь дітей раннього і дошкільного віку. Вихователь логопедичних та інклюзивних груп.

 

Освітній ступінь: магістр

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта

Освітньо-професійна програма: Дошкільна освіта.

Освітня кваліфікація: магістр освіти.

Професійна кваліфікація: Організатор дошкільної освіти. Практичний психолог/ Логопед.