Короткий відео підручник для викладачів

Короткі відео інструкції до роботи в системі електронної підтримки навчання Moodle БДПУ

Вхід до Moodle
Створення курсу на 4 змістовні модулі
Додавання робочої програми дисципліни до курсув Moodle
Перейменування тем у змістовні модулі
Додавання лекції до курсу в Moodle