Мета: допомогти студенту в опануванні дидактичних систем та освітніх технологій, спрямованих на розвиток особистості майбутніх фахівців, та їх творчої реалізації в процесі навчання.

Завдання:

- ознайомити студентів з тенденціями розвитку педагогічної творчості;

- сформувати уміння впроваджувати креативні технології у навчально-виховний процес;

- сформувати якості особистості студента, які необхідні для креативної діяльності.