Метою викладання навчальної дисципліни  МПН є формування уявлення про використання проектування в педагогіці, знань змісту структурних елементів дидактичного проектування, умінь аналізувати й відтворювати основні завдання діяльності інженера-педагога під час дидактичного проектування, надавати характеристику основних рис інженера-педагога.