Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія машинобудування» є визначення основ проектування технологічних процесів, що є спільними для різних галузей машинобудування та способів реалізації окремих її етапів.