Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія та методика навчання технологій» є теоретична і практична  підготовка майбутніх учителів технологічної освіти до реалізації державних стандартів змісту освітньої галузі «Технології» в старших класах  загальноосвітніх навчальних закладах.

«Теорія та методика навчання технологій» є провідною дисципліною у підготовці майбутніх учителів технологічної освіти, яка має забезпечити теоретичну, практичну і методичну компетентність студентів до організації і проведення технологічної підготовки учнів старших класів.